BEYOND BEAUTY


Powered by Blogger.

MAKARATING MAN O HINDI

Noong nakaraang linggo, napanood ko ang pelikulang Sakaling Hindi Makarating. Isa ito sa mga pelikulang uulit-ulitin ko upang maipaalala sa akin ang kahulugan ng paglalakbay. Hindi ako mahihiyang sabihan na nadala ako sa pelikulang ito dahil sa mga bagay na napagmuni-munihan ko: 

BEYOND BEAUTY